هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1397

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • حفظ محیط کوهستان

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • خلنو
 • سیالان
 • شاهوار
 • گاوکشان
 • الوند
 • بلقیس
 • برف انبار
 • علم کوه
 • درفک
 • یخچال
 • اورین

دیدگاه‌ها