هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1390

دوره های گذرانده شده

  • کارآموزی کوهپیمایی
  • کارآموزی برف

قله های شاخص صعود شده

  • دماوند
  • سبلان
  • علم کوه

دیدگاه‌ها