هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

از 18 دی 1397 تصمیم گرفتم بصورت حرفه ای ورزش کوهنوردی را در سن 40 سالگی آغاز کنم می دانم خیلی دیر است ولی می خواهم تمام سعی خودم را کنم تا حداقل تا 60 سالگی قله های زیادی را در کشورم فتح کنم و از دیدن طبیعت کشورم لذت ببرم تا کنون هم طی 10 هفته چند بار از پارکینگ توچال تا ایستگاه 5 تلکابین توچال رفته ام و دو باری هم درکه و به دنبال پیدا کردن تیمی هستم تا از تجربه سرتیمم استفاده کنم

سال شروع کوهنوردی : 1397

دیدگاه‌ها