هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مدرس امداد و نجات
امداد هوایی
امداد کوهستان
تیم واکنش سریع
راهنمای مسیر های کوهنوردی و طبیعت گردی

سال شروع کوهنوردی : 1378

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • کارآموزی سنگ نوردی
 • کارآموزی برف
 • پیشرفته برف
 • مبانی جستجو در کوهستان
 • حفظ محیط کوهستان
 • هواشناسی کوهستان
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • GPS
 • پزشکی کوهستان

قله های شاخص صعود شده

 • آزادکوه
 • آق داغ
 • اسپیلت
 • اشتران کوه
 • الوند
 • برف انبار
 • بلقیس
 • تفتان
 • توچال
 • جوپار
 • حصار چال
 • خلنو
 • دارآباد
 • درفک
 • دماوند
 • دنا
 • دوشاخ
 • زردکوه
 • سبلان
 • سماموس
 • سهند
 • سیالان
 • شاه البرز
 • شاهو
 • علم کوه
 • قاش مستان
 • ناز
 • پیازچال
 • چهل چشمه
 • کرکس
 • کلون بستک
 • کلکچال
 • کمان کوه
 • کهار
 • یخچال

دیدگاه‌ها