هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

فعالیت در زمینه های هیچهایکر، بکپکر، طبیعتگردی و کوهنوردی حرفه ای و برون مرزی

سال شروع کوهنوردی : 1396

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • سبلان
 • بل
 • برف انبار
 • علم کوه
 • خرونرو
 • درفک
 • کلون بستک
 • توچال
 • دومیر
 • ارفع کوه

دیدگاه‌ها