هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

اتمام پروژه ٣١ قله بلند استاني كشور

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • GPS

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • سبلان
 • هزار
 • قاش مستان
 • خلنو
 • زردکوه
 • سیالان
 • اشتران کوه
 • شیرکوه
 • شاهان کوه
 • شاهوار
 • بل
 • تفتان
 • گاوکشان
 • سهند
 • پراو
 • بلقیس
 • هماک
 • شاه جهان
 • برف انبار
 • یخچال
 • سماموس
 • شاه البرز
 • دومیر
 • شیرباد
 • اورین
 • زلیخا
 • کان صیفی
 • کلونچی
 • کینو