هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1367

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • سبلان
 • کلکچال
 • پلنگچال
 • پهنه سار
 • کهار
 • ناز
 • بندعیش
 • درفک
 • آزادکوه
 • کلون بستک
 • سماموس
 • شاه معلم
 • توچال
 • پیازچال
 • دارآباد
 • ریزان

دیدگاه‌ها