هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1370

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • کارآموزی برف
 • کارآموزی سنگ نوردی
 • کارآموزی کوهنوردی با اسکی
 • پیشرفته کوهنوردی با اسکی
 • حفظ محیط کوهستان
 • هواشناسی کوهستان
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • پزشکی کوهستان
 • GPS
 • دوره غارپیمایی
 • نقشه برداری غار
 • مربی درجه ۳ برف‌و‌یخ
 • مدرس درجه ۳ برف‌و‌یخ

قله های شاخص صعود شده

 • تفتان
 • دنا
 • بزقوش
 • توچال
 • کمتال

دیدگاه‌ها