هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1390

دوره های گذرانده شده

 • مربی درجه ۳ کوهپیمایی
 • مدرس درجه ۳ کوهپیمایی

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • سبلان
 • خلنو
 • سیالان
 • شیرکوه
 • شاهوار
 • تفتان
 • سهند
 • برف انبار
 • علم کوه
 • یخچال
 • شاه البرز
 • توچال
 • دومیر

دیدگاه‌ها