هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1388

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • کارآموزی سنگ نوردی
 • کارآموزی برف
 • مبانی جستجو در کوهستان
 • حفظ محیط کوهستان
 • هواشناسی کوهستان
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • پزشکی کوهستان

قله های شاخص صعود شده

 • سبلان
 • سهند
 • الوند
 • برف انبار
 • ناز
 • بندعیش
 • هفت خان
 • آزادکوه
 • کمان کوه
 • سرکچال
 • یخچال
 • کلون بستک
 • میشینه نو
 • توچال
 • کرکس
 • پورا

دیدگاه‌ها