هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

از سال 94 ورزش کوهنوردی رو شروع و تا به اکنون در این رشته ورزشی فعالیت دارم

سال شروع کوهنوردی : 1394

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • سبلان
 • سهند
 • برف انبار
 • علم کوه
 • اسپیلت
 • کلکچال
 • چین کلاغ
 • دوشاخ
 • بندعیش
 • سرکچال
 • خرسنگ
 • کلون بستک
 • توچال
 • جانستون
 • مهرچال
 • دارآباد
 • ساکا
 • آتشکوه
 • ریزان
 • پرسون
 • چشمه شاهی

دیدگاه‌ها