هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • حفظ محیط کوهستان
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • GPS
 • کارآموزی سنگ نوردی
 • کارآموزی برف

قله های شاخص صعود شده

 • آتشکوه
 • آزادکوه
 • ارفع کوه
 • اشتران کوه
 • الوند
 • برج
 • بندعیش
 • توچال
 • حصین بن
 • خلنو
 • دارآباد
 • درفک
 • دماوند
 • دوشاخ
 • ریزان
 • ساکا
 • سبلان
 • سرکچال
 • سهند
 • سی چال
 • شیرکوه
 • علم کوه
 • مهرچال
 • میشینه مرگ
 • همهن
 • پاشوره
 • پرسون
 • پلنگچال
 • پهنه سار
 • پیرزن کلوم
 • چشمه شاهی
 • چین کلاغ
 • کرکس
 • کلون بستک
 • کلکچال