هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

شغل:پزشک 👨‍⚕️🏨💊💉💊 فعالیت های ورزشی و تفریحی:
کوهنوردی
غواص سیستمcmas
شناگر رشته تخصصی(قورباغه)
دوچرخه کوهستان

سال شروع کوهنوردی : 1394

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • هواشناسی کوهستان
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • GPS

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • هزار
 • قاش مستان
 • اشتران کوه
 • شیرکوه
 • شاهان کوه
 • شاهوار
 • برف انبار
 • سماموس
 • توچال
 • دومیر

دیدگاه‌ها