هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

از اعضای کانون کوه هستم

سال شروع کوهنوردی : 1359

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • اشتران کوه
 • الوند
 • بغروداغ
 • چین کلاغ
 • پهنه سار
 • بندعیش
 • کلون بستک
 • گل گهر
 • دو برار
 • توچال
 • دارآباد

دیدگاه‌ها