هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی

قله های شاخص صعود شده

 • سبلان
 • خلنو
 • برف انبار
 • اسپیلت
 • کلکچال
 • چین کلاغ
 • بندعیش
 • یخچال
 • توچال
 • دارآباد
 • شاه نشین