هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1396

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • سبلان
 • تفتان
 • هماک
 • برف انبار
 • علم کوه
 • کلکچال
 • پلنگچال
 • چین کلاغ
 • دوشاخ
 • بندعیش
 • تخت سلیمان
 • میشینه مرگ
 • پاشوره
 • خرونرو
 • آزادکوه
 • سرکچال
 • کلون بستک
 • توچال
 • دومیر
 • ارفع کوه
 • پورا
 • حصین بن
 • دونا
 • پرسون
 • سر سیاه غار
 • شاه نشین
 • بازارک
 • ورجین
 • تشگر

دیدگاه‌ها