هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سیمرغ قله های ایران

سال شروع کوهنوردی : 1378

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • کارآموزی سنگ نوردی
 • کارآموزی برف
 • هواشناسی کوهستان
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • دوره غارپیمایی
 • کارآموزی غارنوردی
 • GPS
 • پیشرفته سنگ نوردی
 • پیشرفته برف
 • حفظ محیط کوهستان
 • پزشکی کوهستان
 • مبانی جستجو در کوهستان
 • مبانی نجات فنی
 • پیشرفته غارنوردی

قله های شاخص صعود شده

 • آزادکوه
 • ارفع کوه
 • اشتران کوه
 • الوند
 • اورین
 • برف انبار
 • بلقیس
 • تشگر
 • تفتان
 • توچال
 • خلنو
 • دارآباد
 • دماوند
 • دومیر
 • سبلان
 • سماموس
 • سهند
 • سی چال
 • سیالان
 • شاه البرز
 • شاه جهان
 • شاهان کوه
 • شاهو
 • شاهوار
 • شیرباد
 • شیرکوه
 • علم کوه
 • قاش مستان
 • ناز
 • نایبند
 • نرگس
 • هزار
 • پلنگچال
 • پهنه سار
 • پیازچال
 • چشمه شاهی
 • چین کلاغ
 • کان صیفی
 • کرکس
 • کلون بستک
 • کلونچی
 • کلکچال
 • کینو
 • گاوکشان
 • یخچال

دیدگاه‌ها