هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1388

قله های شاخص صعود شده

  • دماوند
  • سبلان
  • خلنو
  • علم کوه
  • پاشوره
  • آزادکوه
  • کلون بستک
  • توچال

دیدگاه‌ها