هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • کارآموزی برف
 • پزشکی کوهستان

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • سبلان
 • سهند
 • الوند
 • هرم
 • شاه معلم
 • توچال
 • آق داغ